Menu 

Informatie afgelastingen

Procedure afgelastingen v.v. Hierden

Afgelastingen kunnen gebeuren op de vrijdag door de KNVB of op de zaterdag door  de consul van de gemeente of alsnog door de scheidsrechter.

1. Algehele afgelasting door de KNVB op vrijdag

Algehele afgelasting gebeurt door de KNVB op de vrijdag voorafgaand aan de zaterdag, vanwege de verwachte gesteldheid van de velden op de zaterdag.

Deze afgelasting staat op de vrijdag in de loop van de dag dan al op NOS teletekst op pagina 603 en op www.vvhierden.nl zal er ook melding van worden gemaakt, onder het kopje programma!

Afgelasting Districten

Dit kan betreffen een afgelasting voor alle districten of enkele districten, waarbij v.v Hierden valt onder district Oost.

Afgelasting Categorie A of B?

Daarnaast is er op NOS teletekst per District ook nog een categorie A en een categorie B te zien. Dat heeft te maken met hoe hoog er wordt gespeeld.

Onder de A-categorie vallen:

-  Alle eerste seniorenelftallen

-  Alle reserve-elftallen senioren, spelend in de derde reserveklasse of hoger

-  Alle jeugdelftallen spelend in de eerste klasse of hoger (bij A1, B1, C1 en D1)  en alle                  bekerwedstrijden.

Onder de B-categorie vallen:

Alle overige v.v. Hierden teams. Bij een algehele afgelasting wordt er tevens melding gemaakt op de website van v.v. Hierden.

De teamleiders worden bij een algehele afgelasting niet gebeld door de vereniging.

2.Afgelasting door de consul op de zaterdag.

Op zaterdagmorgen keurt om 07:15 uur de consul van de gemeente de velden in aanwezigheid van Coördinator Facilitaire Commissie Voetbalzaken.

Vanaf ongeveer 07:45 uur is bekend of de thuiswedstrijden doorgaan.

Bij voorkeur niet bellen naar de vereniging.

Op zaterdagmorgen zullen afgelaste wedstrijden, zowel uit als thuis,

ook op de v.v. Hierden site worden vermeld.

Coördinator Facilitaire Commissie Voetbalzaken informeert wedstrijdsecretaris jeugd en senioren, het Hoofd Materiaal Commissie en/of dienstdoende materiaalman en de Bar- en Keukencommissie.

De wedstrijdsecretaris informeert op zijn beurt:

  1. Leiders desbetreffende elftallen v.v. Hierden
  2. Elftallen tegenstanders
  3. Scheidsrechter(s)
  4. Overige noodzakelijke personen

 

Ook in geval van een algehele afgelasting door de KNVB, keurt de consul van de gemeente de velden, wellicht kan er bij v.v. Hierden toch vriendschappelijk worden gevoetbald. Dit gaat in overleg met Coördinator Facilitaire Commissie Voetbalzaken.

3.Oefenprogramma's.

Ondanks de algehele afgelasting door de KNVB op de vrijdag of afgelastingen door een consul, kan er op die zaterdag toch nog wel her en der gevoetbald worden.

Coördinatoren gaan elkaar dan bellen voor oefenpotjes.

Zodra deze oefenwedstrijden bekend zijn, zullen de spelers en speelsters door hun  begeleiders worden gebeld.

Om te weten of deze oefenwedstrijden doorgaan,  kijk op www.vvhierden.nl of bel met je (bege)leider.

 

Trainingen

Trainen is altijd toegestaan op de trainingsvelden tenzij anders staat vermeld op de website. Spelers en trainers zijn zelf verantwoordelijk om via internet te achterhalen of er niet getraind wordt.

Indien het veld spelen toelaat, maar de weersomstandigheden reden tot twijfel geven, zijn alle trainers zelf verantwoordelijk voor het door laten gaan van de training.

 

Contactgegevens:

Voor contactgegevens van de diverse functionarissen kijk op de v.v. Hierden site onder kopje ClubinformatieWie is Wiefacilitaire Commissie voetbalzaken