Menu 

Nieuws » Vrijwilligers oproepbrief verstuurd aan alle leden en ouders.

30-05-2017 | Bestuur

Vrijwilligers oproepbrief verstuurd aan alle leden en ouders.

Ik breng u/jullie hierbij op de hoogte dat er een brief verstuurd is aan alle leden en ouders van jeugdleden op het vrijwilligers werk onder de aandacht te brengen en een ieder te verzoeken iets aan vrijwilligerswerk te gaan doen.

Hieronder vindt u de verstuurde email met de 2 bijlagen

 

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Wekelijks zijn er vele vrijwilligers actief bij v.v. Hierden om hun
beste beentje voor te zetten voor de vereniging. Zonder deze
vrijwilligers zouden er veel minder (voetbal)activiteiten mogelijk zijn
bij onze vereniging.

Het afgelopen seizoen hebben wij gezien dat het steeds lastiger wordt om
voldoende vrijwilligers op de been te krijgen. Wij willen in het nieuwe
seizoen de vrijwilligerscrew van v.v. Hierden flink gaan uitbreiden,
want vele handen maken immers licht werk. Tijdens de laatstgehouden
algemene ledenvergadering, op 9 december 2016, stond het
vrijwilligersbeleid op de agenda. In deze vergadering hebben de leden
het bestuur de opdracht gegeven om de mogelijkheden te gaan verkennen om
het vrijwilligerswerk mogelijk verplicht te gaan stellen.

Voordat wij het vrijwilligerswerk definitief verplicht willen gaan
stellen, doen we eerst een zeer dringende oproep aan al onze leden;
"Laten wij er met elkaar voor zorgen dat de vacante posities worden
ingevuld!"

Mocht het zo zijn dat er niet genoeg vrijwilligers zijn volgend seizoen,
dan zullen wij als bestuur in oktober met een voorstel komen tijdens de
algemene ledenvergadering. Wij zullen onze leden dan een voorstel doen
om het vrijwilligerswerk bij v.v. Hierden verplicht te stellen voor
leden van 18 jaar en ouder, daarnaast willen we voorstellen dat ouders
van jeugdleden tot 18 jaar verantwoordelijk zijn voor het
vrijwilligerswerk.

KAN IK WEL VRIJWILLIGERSWERK DOEN?

Vrijwilligerswerk is voor iedereen, dat wil zeggen dat alle (spelende)
leden deze brief ontvangen. Jeugdleden die zelf vrijwilligerswerk uit
kunnen voeren, mogen dat zeker doen. Waar dit niet mogelijk is kunnen
ouders ook de vrijwilligerstaken van hun kinderen uitvoeren.

WAT MOET IK NU DOEN ?

Bij deze brief vindt u het formulier "Vrijwilligerstaken v.v. Hierden".
Op dit formulier staan bijna alle taken die er op dit moment worden
gedaan door vrijwilligers bij v.v. Hierden. Het invullen werkt als
volgt: Eerst vult u uw (contact)gegevens in, vervolgens kiest u uit de
lijst met taken de drie vrijwilligerstaken uit die uw voorkeur genieten.
Inleveren kan op de volgende manieren:

1. U vult het formulier in via Google forms dat kan door te klikken op
deze link: https://www.vvhierden.nl/aanmelden_als_vrijwilliger, dit is
de snelste manier en geniet ook onze voorkeur

2. U print het formulier, vult het in, en deponeert het in de daarvoor
bestemde box in de kantine van v.v. Hierden

HOEVEEL TIJD GAAT HET KOSTEN ?

Zoals u kunt lezen zijn er erg veel vrijwilligerstaken bij v.v. Hierden,
met het uitvoeren van deze taken kunnen wij samen stappen maken naar een
nog mooiere toekomst voor v.v. Hierden. Als ieder lid op jaarbasis 10-20
uur vrijwilligerswerk verricht, dan zijn alle taken bezet, en houden we
zelfs nog vrijwilligers achter de hand!

10-20 UUR, DAT KLINKT VEEL…

Maar dat is het zeker niet. Als je vijf bardiensten draait, 3x voor de
winterstop, 2x naar de winterstop, dan zit je al op 20 uur, eens per
twee weken een (jeugd)wedstrijd fluiten levert je ook 20 uur op. Kijk
dus snel op de lijst wat uw voorkeur geniet en wellicht zien wij elkaar
volgend seizoen bij v.v. Hierden.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur en de leden van v.v. Hierden

 


Nieuws Archief